Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Başta hocaefendilerimiz olmak üzere büyük zatların tasavvuf tanımları, tasavvufun inceliğine dair yazılar, vs...
Post Reply
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Müslümanlar olarak,çok büyük problemlerle karşı karşıya bulunuyor,ciddi günler yaşıyoruz.

-Müslümanların başına üşüşen sıkıntıları görüp üzülüyoruz.Düşmanların çokluğu ortada;ya anlayışsız dostlara(!)ne demeli!Bir de,Ben Müslümanım dediği halde,düşman safında yer alan kardeşlerine,onlarla birlikte hareket edenlere!hileli,gizli oyunlar çevirenlere ne demeli!Yüce Rabbim!Düşmanlarımızı el-Kahharu(c.c)ism-i şerif-i muamele eylesin.Amin.

-İrşad ve tebliğ çalışmalarına önem vermeli,çeşitli toplantılar,konferanslar ve ev sohbetleri ile çevrenizi aydınlatmalı,gerçekleri anlatmalısınız.

-Gayretlerinizin Allah’ın kitabı ve Resûlüllah’ın sünneti istikametinde olup olmadığını sık,sık inceleyip,irdeleyip kontrol ediniz;Müslüman kardeşlerinizle uğraşmayınız;onları incitmeyiniz ki,onların zaten yeterince dertleri ve düşmanları var.

-İyi bilinsin ki,insana gerçeği Allah(c.c)gösterir,hakkı O buldurur;doğru yola O hidayet eder.O halde daima Allah’tan tevfikini refik etmesini;hakkı doğruyu buldurmasını,hayrı işletmesini istemek dikkatli,ihtiyatlı,edepli,saygılı olmak gerekiyor.

-Batıla hizmet edenleri hakla,hak yolun yolcusu kardeşlerimizi uyanık bulunmaya erbab-ı ilmi ise hizmete himmet ve gayrete davet eyleriz.

-İslâm hak dindir,ona uyanlar hem dünyada,hem de ahirette felah bulurlar.

-Müslümanların her meselede,ama özellikle din,iman ve itikad mevzularında daha titiz olması icap eder;çünkü bu sahalarda ki,hataların cezası küçük ve basit değildir,ahretinin mahvına yol açar,ebedi hüsrana sebep olur.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Peygamber Efendimiz(s.a.v)şöyle dua etmiş;”Ey benim Allah’ım!(Lâ hayra)hiçbir hayır yok(illâ hayrü’l-ahireh)ancak ahretin hayrı var.”Evet dünyada da insan bazı hayırlara eriyor ama dünya çok kısa…Ahiret sonsuz olunca,sonsuzun yanında asırlar bile kısa kalır;çok kısa küçük hayırcıklar az bir şey önem kazanıyor;asıl hayır ahretin hayrını kazanabilmektedir.

-Camide malayani kötü sözler konuşulmaz.Dünya kelamı söylenmez de,hep ahrete yarayacak,Allah korkusunun ışığı altında elinizi vicdanına konularak söylenecek sözler söylenir.Cahil konuşmazda bilgili insan konuşur;insan hak yolu görür,insan hak yolu bulur.

-Kadına,hilkatına yaradılışına uygun ve asil görevler veren,her türlü terslik ve tehlikeden en güzel tarzda koruyan;evinin sultanlığı payesine yükselten İslâm ne güzel nizam!

-Hele bizi hanımlarımızdan bir sorsunlar bakalım evde nasılız?Hele bizi çoçuklarımızdan bir sorsunlar hele başkalarının ağzından bizi bir dinlesinler.Bakalım onlar bizim hakkımızda ne diyor?Biz bir toplantıdan ayrılıp gittikten sonra arkamızdan ne denliyor?Bu çok önemli.

-Hakikati gizlemek de zulümdür.Allah’a güzel kulluk etmeyip günah işlemek de zulümdür.Şirke düşmek de zulümdür.

-İlim öğrenin,hadis öğrenin,Kur’an öğrenin,büyüklerimizin hallerini öğrenin;söylenecek yerde onları söyleyin…

-Müslümanlar olarak hepimizin ilk işi ortak görevi,din-i mübin-i islâm’a canla başla hizmet etmektir.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Ne kusursuz,ne tam ne harika ne şahane nizamdır İslâm!İslâm her çağın ve özellikle şu hasta asrın şifası;tüm maddi manevi ferdi ve içtimai dertlerin devası;akılların gıdası,gönülleri sefası;karanlık gecelerin nurlu sefası,ölümlü dünyanın ab-ı hayat pınarıdır.

-Rabbimiz bize hakkı göstersin,çünkü hakikatin hakikatken hakkı bulmak çok kıymetli fakat bazı kimseler edepsizliklerinden dolayı bulamıyorlar.

-En basit ilkel canlılardan en kamil yaratıklara kadar insanları,hayvanları incelediğimiz zaman kainatı incelediğimiz zaman ortaya çıkan kesin sonuç var ki,yeri göğü çok şuurlu çok bilgili bir zat bir yüce varlık yaratmış ve yönetiyor ve sevkediyor.

-Biz İstanbul’u fetheden fatihlerin torunlarıyız…Şehidlerin torunlarıyız.Ama İslâm’ı unutmuşuz!...Ama,hayatın gayesini unutmuşuz!...Hayatta yapmamız gereken hedefleri unutmuşuz!...

-Demek oluyor ki,istinasız iman ehli olan herkes tıpkı Hz.İsa’nın(a.s)ashabı olan havariler gibi din-i İslâm’a hizmetle vazifelidir.

-Üzerimizde bulunan tembellik ve gafletten kurtulmak için ihlasla tevbe edip tekrar Hakk’a dönmeden İslâm’ın ahlakına ve ahkamına sımsıkı sarılmadan üzerimizden asla kaldırılmaz.

-İslâm’ın en asil,en dinamik,en mükemmel ve en modern din olduğu artık gün gibi âşikar.

-İslâm’da sevginin çok önemi vardır.İslâm büyük ölçüde sevgi dinidir.En önemlisi muhabbetullahtır.Kulun Allah’ı sevmesi,Allah’ın sevgisine ermesi meselesidir.
Last edited by Serid Ömer on 03 Nov 2009, 23:09, edited 1 time in total.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Daha çok çalışın daha kaliteli üretim yapın,daha çok tasarrufta bulunun,lüksü ve israfı terk edin,yeni ve modern,büyük müesseseler kurmaya gayret edin.

-Tatlı dilli,güleç yüzlü cömert iyilik sever,merhametli sözünde durur,sadık aşık veli mahbûb, iyi kul olacağız.

-Hayatımı koruyacağım diye bütün gayemiz yaşamak olmasın!...Çünkü zaten yaşamak ve ölmek elimizde değil…Gayemiz Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını Allah’ın sevgisini kazanmak,Allah’ın dinine hizmet etmek olsun!...

-Ey biçare zamane Müslümanlar!Aklınızı başınıza alınız.Allah’tan hakkıyla korkunuz.Allah’ın dinine,hizmete koşunuz!

-Gerçek İslâm’a geliniz ki,dünyada ve ahirette izzet ve itibar;saadet ve selamet ve rızâ-yı Bâr-i settâr-u ğaffar bundadır.

-Allah’a itaat ve ibadet etmeliyiz ama Allah her ibadeti kabul buyurmuyor.Meselâ kafirlerin ve müşriklerin bütün yaptıkları hebâ’en mensûra,gayr-i makbûldür,geçersizdir,merduttur.

-Lükse ve israfa sapmış,gösterişe yönelmiş paralarımızı saçıp savurmuşuz.Tevbe etmeye yanaşmıyor,dünyalık peşinde ahiret hesabını unutup-koşuyor,nefse,şeytana esir yaşıyoruz.

-Allah’ın dinine gerçek yardımcılar olunuz,dünya hayatının zenginliği veya fakirliği telaşı ve tasası sizi iyi kulluktan Salih amelden,güzel hizmetten alıkoymasın.

-İmanı ibadeti,itaati,insafı,izanı,ahlak ve adabı terk etmiş dolu dizgin zevk ve sefaya dalmış durumdayız.Bu durumdan acilen terk etmeliyiz.Allah’ın ipine sıkı sıkıya sarılmalıyız.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Batıla hizmet edenleri hakka,hak yolun yolcusu kardeşlerimizi uyanık bulunmaya erbâ-ı ilmi ise hizmete himmet ve gayrete davet eyleriz.

-Bizler”Kafirlere karşı metin ve şiddetli kendi aralarında birbirlerine şefkatli,merhametli ve muhabbetli diye övülmüş bir ümmetiz.”

-Artık çevremizdeki,davranışlarımızdaki tezadlara göz yummamalıyız.Hayatımızdan bizi ma’nen mahv eden çökerten İslâm’ı olmayan her şeyi kovmak zamanı gelmiştir.

-“Lâ ilahe illallah”sözünün bir özelliği de,insanı korumasıdır.Hem dünyavi,hem uhrevi,hem maddi,hem manevi tehlikelerden gerçekten korumasıdır.

-Hac.ömürde bie defa ele geçen,muazzam bir fırsattır.Çok sevaplıdır,çok kıymetlidir,çok esrarlıdır.

-Cenab-ı Hak rahmetine bahane arıyor,bahanelerle bize cennetine sokuyor,yoksa bizim halimiz harap…

-İslâm cihanşûmul bir dindir.Onun mesajı bütün insanlaradır.Kur’an’ı Kerim muhtevası ve Hz.Peygamber’in sünneti seniyyesi her çağdaki ve her yerdeki insanların en güzel yol göstericidir.

-İslâm,ademoğlunu esfel-i safilinden çıkarıp âlâ-yı illiyyine ulaştırmak,behimiyyetten kurtarıp insan-ı kamil haline getirmek için gelmiştir.
Last edited by Serid Ömer on 05 Jun 2009, 01:59, edited 1 time in total.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
kerrar

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by kerrar »

Kişinin kıymeti himmeti kadardır....(Mahmud Es'ad bin Necati El Çanakkalevi hz.leri )
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Milli ve dini rûhi ve bedeni maddi ve manevi ferdi ve içtimai dünyevi ve uhrevi kurtuluş ve yükselişimiz İslâm’dadır.Bunu daima söylüyorduk,şimdi dış dünya da bizi teyid ediyor.

-Sevginin gereği uymaktır,söz dinlemektir,sevgilinin istediği şeyi yapmaktır.

-Bir Müslüman toplumuyla ilgilenir,toplumun düzeniyle,yönetimiyle ilgilenir…

-İnsanoğlunun İslâm’a göre sevap kazanmanın yolu sadece ibadetler değildir ve yahut ibadetler sadece bizim sandığımız gibi oruç ve zekat değildir.

-İçimiz boş olduğundan zayıf olduğumuzdan şeytan bize heveslenmiş ben bunu aldatırım demiş,Allah bizi korusun.Allah imanımızı kuvvetli eylesin.

-Kim,İslâmiyetten başka bir dine yönelirse,bilsin ki,kendisinden(böyle bir din)asla kabul edilmeyecek,o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.Al-i İmran,85

-Tasavvuf ahlak ilmidir;nefsi terbiye ilmidir;Allah-u Teala dosdoğru bilip(ki buna marifetullah denir)O’na rızasına uygun halishane kulluk etme ilmidir.

-Cenab-ı Hakk’ın rızasına ermektir asıl gaye,O olmadı mı,her şey boş,bütün ünvanlar,zenginlikler,bilgiler,mevkii,makamlar alkışlar hepsi boştur.

-İslâm sadece zahiri ve şekli emirler vermekle yetinmez,aynı zamanda deruni ve kalbi,sıcak ve samimi kurallar koyar.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Cömertlik güzel bir huydur,cömertlik kalpleri fetheder;hediyeyle,iyilikle insanlar kazanılır.Cimrilikle dostluklar kaybolur.

-Hastalıktan pek ah vah edip şikayetlenmemek lâzım.Hastalığında bir nimet olduğunu bilmek lâzım.Ne yapalım,insanoğu vucüd sahibi,ruh sahibi,can sahibi,sağlığı olduğu gibi hastalığı da olur.

-Yaşamamız esnasında yaptığımız işlerin hepsine dikkat etmemiz gerekiyor;yani yaptığımız işin mükemmel olmasına Kur’an’a hadis-i şerife,Allah’ın rızasına uygun olmasına dikkat etmemiz gerekiyor.

-Ramazan Cennete hazırlanma ayıdır.Ramazan nefsi ıslah ayıdır.Ramazan iyi Müslüman olma ayıdır.

-Allah-u Teala Hazretleri bizleri sünnet-i seniyye-i nebeviyyeden ayırmasın.Sevgili kardeşlerim…Yolunda gidenlere ne mutlu!Onlara sadece tebriklerimizi sunuyoruz.

-Ma’ruf,aklın ve dinin doğru ve güzel dediği kabul ettiği iyi işler;Münker ise yine aklın ve dinin hoş görmediği reddettiği hatta tahrim eylediği çirkin ve kötü şeylerdir.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Receb tövbe ayı,davranma ve uyanma ayı ibadete yönelme ayı;dini yönden çok mühim ve muazzam bir ay!Cenab-ı Hak bizleri Recep ayından hissedar eylesin!Amin.

-Üç aylar geldi,mevsim-i hayr-ü bereket,zaman-ı rahmet mağfiret sebeb-i duhûl-i cennet…Ama ne mutlu gaflet etmeyip,kadr-ü kıymetini bilip gereğince istifade ve istifâza edebilenlere!

-Dinimiz temizliği emrederken,biz Müslümanlar niye temizliğe riayet etmiyoruz,dinimiz düzenliliği tavsiye ederken biz niye kuralları çiğniyoruz.

-İslâm aleminin çekmekte olduğu şu müthiş ve muazzam sıkıntılar,hep Allah’ın yolundan ve dininden yüz çevirmenin cezasıdır.

-İslâm’ın en asil,en dinamik,en mükemmel ve en modern din olduğu artık gün gibi aşikâr.

-Herkes maddi yönden,İslâm’a katkıda bulunmaya çalışacak,parasını hak yola harcayacak.İslâm-i hizmetleri yapacak.

-Ben İslâm’a nasıl faydalı olabilirim?Müslümanlara nasıl yararlı olabilirim,ne yaparsam bir fayda sağlarım?... diye gece gündüz düşünmelisiniz!

-Bu güne kadar dünyalık için çalıştın,gel bundan sonra da ahiret için çalış, hazırlan;cenneti kazanmak,Allah’ın rızasına ermek,cemalini görmek için gayret et.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Her zaman Allah’ın bizi gördüğünü hatırda tutalım,hatırdan çıkartmayalım!Allah’u Teala Hazretlerinin huzurundayız.Allah’u Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazırdır.Yaptıklarımızı görüyor,söylediklerimizi duyuyor,kalbimizden geçenleri biliyor,niyetlerimizi biliyor.

-O mezar taşlarının dili olsada söylese…O mevtanın sesi duyulsa,ne nasihatlar eder yaşayanlara…”Aman bizim gibi olmayın!Aman gafil vakit geçirmeyin!Aman bu kabristan için,kabir hayatı için tedbirinizi alın,çalışmalarınızı yapın;kabrinize a’mal-i salihânızı gönderin!diye.

-Cumanın içinde de farklı bir saat var,o saatte yapılan dualar makbul imiş.Onun için Rabbimizden niyaz ediyorum,bizim şu yaptığımız dualarımızı da o gizli ama önemli kıymetli olan saate rastlayan dualardan eylesin….

-Çok oruç tutardı.Peygamber(s.a.v)Efendimiz Recep ayında…Orucunu medhediyor.Orucun biliyorsunuz insan iradesini eğitmek de çok etkisi var…

-Anne-Baba büyük bir ganimettir.nimettir.İnsanın yanında annesi,babası sağsa baş tacı etmeli,onun duasını kazanmalı ve cenneti o dualar bereketiyle elde etmiş olmalı!

-Kur’an’ı Kerim ahkamına uyulsun,kendisiyle amel olunsun diye indirilmiştir.Halbuki şimdi halk onun sırf kıraat ve tilavetini amel edinmiş!Yüce Rabbim!Bizleri Kur’an Kerim’in ahkamı ile hareket eden kullarından eylesin.Amin.

-Soru sormanın bir edebi vardır,bunu bilmek ve ona göre soru sormak gerekir.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Allah’u Teala Hazretleri Hâdi’dir;hidayet vericidir:layık olan kullarına hak yola iletir.Şefkat ve rahmetinden dolayı Peygamber göndermiş,kitaplar indirmiştir…

-Kültürel meselerle ciddi olarak ilgilenin herkesin çok iyi bildiği bu gerçekleri bir gün elbet sizde anlayacaksınız.Dileriz ki,bu gün yakın olsun(çocuklarımızın eğitimi hakkında hassasiyet gösterelim)

-Evlatlarımızı modern ve ileri çağlara göre ama özellikle manevi değerlerimize bağlı olarak yetiştirmekten başka doğru ve çıkar yolumuz yoktur.

-Bir toplumun kalitesi içinde ki vakıf ve derneklerin sosyal müessese ve teşkilatların çokluğu ve etkinliği ile ölçülmelidir.

-Ben her şeyden önce Allah’a kulluk ile borçluyum;çünkü beni yaratan,yaşatan O;Benim rızkımı sağlığımı her türlü imkan ve nimetleri veren O;Ben ahirette O’nun huzuruna çıkacak;O’na hesap vereceğim.

-Nefis tembeldir,yatmak uyumak ister,halbuki hayat ciddi bir mücadele acımasız bir savaş,devamlı bir uğraştır;gevşemeyi,gaflete düşmemeyi,sıkı,sıkı çalışmayı cehd etmeyi gerektirir.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Cömertlik güzel bir huydur,cömertlik kalpleri fetheder.Hediyeyle,iyilikle insanlar kazanılır.Cimrilik dostluklar kaybolur.

-Müslümanlık şartlarından birisi de,kulluk şuur ve bilincinizi sağlam durunuz.

-Dinde sahih söz söylemek kürside doğruyu söylemek çok önemlidir.Alimin terlemisi lâzım!araştırması lâzım!İncelemesi lâzım!Ağzından inci gibi sözler çıkması lâzım!

-Can ve hayat kişiye Allah’ın bir bahşi ve bir çeşit emanetidir;beden ve azalar kuvveler ve hisler,meleke ve istidadlar yetenek ve beceriler de böyle…

-İyi eğitilmiş fertler kendileriyle birlikte mensup oldukları toplumları da yükseltir,ileri götürür.O yüzden eğitimin iyi ve tam olması şarttır.

-Hayatımı koruyacağım diye bütün gayeniz yaşamak olmasın!...Çünkü zaten yaşamak ve ölmek elinizde değil!...Gayeniz,Allahû Teala Hazretlerinin rızasını,Allah’ın sevgisini kazanmak,Allah’ın dinine hizmet etmek olsun…

-Doğal şartlara insanın alışması lâzım!Yapmacık konforların içinde gevşememeli!Yalnız başına çöle düştüğü zaman dağa çıktığı zaman bile ekmeğini taştan çıkartmasını bilmeli!

-İnsanın aklı başka yerde olursa,Allah aklına gelmez.Her zaman,Allah’ı düşünmek kolay bir şey değildir;bunun çaresi de zikirdir.

-Hepimiz de,bir ilim yolunda gayret sarfetmek daha çok çalışmak sevgisi arzusu uyanmalı!

-Cami cemaat çok sevaplı onun için camiye gitmeyi adet edinin.

-İslâm sadece zahiri ve şekli emirler vermekle yetinmez,aynı zamanda deruni ve kalbi ve samimi kurallar da koyar.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Eğitimin amacı güzel olursa,güzel bir eğitim olursa,sonunda insan istifade eder.İyi bir insan olur.Faziletli bir insan olur.Erdemli bir insan olur.

-(Tasavvuf)Kur’an ve sünnete dayanan ilahi ve rabbani hikmetin adıdır.

-Mü’min insan iyi insandır,hoş insandır.Tatlı insandır.Sevimli insandır,tadına doyum olmaz,iyi mü’minin Arkadaşlığına,komşuluğuna,yoldaşlığına doyum olmaz…

-İmanın hakikati,kadere imandır.Onun için insan başına gelen üzücü hadiselere üzülmez,kadere rıza gösterir,sabırla davranır,kimseden korkmaz,ölümden de korkmaz.

-Tarih boyunca bir çok mukaddes olay ve sevinçli kurtuluşun vuku bulduğu aşure ayının,sizler için tatlı ve hayırlı geçmesini,iki cihan saadetine erme vesilesi olmasını bütün kalbimle dilerim.

-“Radıytü billahi Rabben ve-bi-l İslam-i dinen ve bi-l nebiyyi-l Muhammed”Allah’ı yaratıcı bilen,Muhammed’i Peygamber olarak kabul eden,din olarak islâm’ı seçen kimse…imanın tadını aldı.

-Aziz Müslümanlar !Gözünüzü dört açın;gaflete düşmeyin,Allah’ın rızasını kazanmak için,maddi ve manevi fedakarlıktan çekinmeyin.Allah’ın rahmeti,mağfireti,hidayeti mazhar olmanın yolarını arayınız.

-Biz,Müslümanlar olarak İslâm’ı iyi temsil etmek,tanımak,tanıtmak,yaymak ve tebliğle vazifeliyiz;sakın unutmayınız!
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Kur’an’ı Kerim,hiç şüphesiz hepimizin baş tacıdır.çünkü yüce Rabbimizin bize gönderdiği kitabıdır.Ne büyük şeref ne tatlı bir iltifat ve mazhariyet!

-Peygamber Efendimiz(s.a.v)Recep ayına çok itibar eder,bu ayda ibadet ve itaatleri de daha da arttırır;onun pek çok günlerini de oruç tutar,gecelerini sabahlara kadar uyanık durur,ihya ederlerdi.

-Sene bir ağaca benzetilse Recep,o ağacın yapraklanma;Şaban çiçeklenip meyvelenme;Ramazan ise olgunlaşan mahsulün devşirilip toplanma zamanıdır.

-Nefsin terbiyesi mü’minin en önemli işlerinden birisidir,tasavvufun en mühim konusudur.İnsan nefsinin terbiye edilmesi lâzım!

-Dervişlik tasavvuf dediğimiz şeyin de en önemli dayanaklarından birisi,mü’minlerin kardeş olması,ihvan olması dost olması,yâr olması;dolayısıyla adet tarzındaki bir husustan da devamlı sevap almasıdır.

-Oruç insanın midesini boşaltıyor,behimi duygularını frenlettiriyor;kalbini çalıştırıyor,kalbini nurlandırıyor,gönlünü feyizlendiriyor.Açlık olduğu zaman,fikir geliyor,hikmet geliyor,çeşitli güzel duygular yerleşiyor.Onun için oruç da çok önemli bir ibadet ona devam etmek lâzım!

-Konuşmada uslûp,seçilen konu ve kelimeler çok önemlidir.

-Cuma gusûlünü temizlenmeyi terk etmeyin!En yeni elbiseleri,bayramlık elbiseleri giyin!Bayramlık elbiseler sadece Ramazan ve Kurban Bayramı’ıda,Süleymaniye cami’inde bayram namazı kılmak için giyilmez.

-Batıl yollar çoktur,ama tek çıkar yol İslâm’dır.

-Ne mutlu Müslümanlara,İslâm uğrunda cihad eden ve insanlığa hayır üretenlere!
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Bize göre gıda,her şeyden önce helâl olmalıdır;çünkü az da olsa haram yiyen bir kişinin kalbi kararır,manevi feyzi ve hazzı kesilir,hayrı körelir…

-Berat gecesi,şaban’ın en mühim gecesidir.Yılın da en mübarek en dikkat edilecek ihya olunacak gecelerin biridir..Meleklerin bayramıdır.Bu gece yeryüzü çok rahmet,bereket ve hayır iner.

-Dışarı da,insanın imanına kasdeden bir sürü tehlikeler var;Onları çoluk çoçuğumuza,eşimize,dostumuza,yakınlarımıza anlatabilmemiz lâzım!

-İslâm fedakarlığı öğrenmek,sabrı öğrenmek yoludur.Sabırla insan derece kazanıyor,fedakarlıkla kazanıyor.

-Her işinizde işe başlama önce Allah rızasını düşünün! Evinizden çıkmadan önce,”Bu gün Allah rızası için ne yapabilirim?”diye düşünün!Böyle yaparsanız,ömrünüz bereketli geçer,imtihanı kazanırsınız.

-Ey biçare Müslümanlar!
Aklınızı başınıza alınız,Allah’tan hakkıyla korkunuz.Allah’ın dinine hizmete koşunuz!

-İslâm’da hiçbir kusur yok;mevcut bütün kusurlar,Müslümanların acayip ve garip Müslümanlıklarında…

-Zikir ehli;yanlış ilim ehli,o meseleyi bilen kimseler demek;bilene sormak çok önemli;bir sorun çıktı karşınıza…Arayıp bulmak,bilene sormak lâzım!

-Dinimizin emirlerine,birlik be beraberliğe,yardımlaşmaya ve dayanışma sevgi ve kardeşliğe riayet etmediğimiz ilme ve takvaya sımsıkı sarılmadığımız için son iki asıda çok ilahi cezaya uğradık,maddi manevi çok kayıplar verdik.Silkelenip İslâm’ı imanı,Kur’an’ı,irfanı,hakkı,doğruyu,iyiyi,güzeli,ahâkı,adâbı,zevki,şevki,sanatı,hikmeti yaymaya,öğretmeye,tebliğe,irşada olanca dikkat ihtimam,itina ile muazzam güç ve kuvvet gayret göstermeliyiz.

-Dinimizin yemek konusundaki tüm tututm ve tavsiyelerinden ve Sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesindeki beslenme esaslarına daima riayetkar olalım…

-Tevbe ve istiğfarı çok olan kimsenin üzüntüsü sevince çevrilir,sıkıntısından kurtulur,rızkı çok olur.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Post Reply

Return to “Tasavvuf Yolu Nedir?”