Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Başta hocaefendilerimiz olmak üzere büyük zatların tasavvuf tanımları, tasavvufun inceliğine dair yazılar, vs...
Post Reply
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-İbadeti Allah-u Teala Hazretleri’ne güzel kulluk yaparak yaşamak demektir.Hayatın her anı Allah’a itaatle geçiyorsa ibadettir.Allah’a bağlı olarak Allah’ı hatırlayarak,Allah’ın rızasını kazanmak yolunda hareket ederek geçiyorsa;bu ibadettir.

-Zamanın kıymetini bilmek önemli,bir de içinde bulunduğu zamanda yapması gereken en önemli iş hangisi?diye düşünüp onu yapmak lâzım!

-Bu dünya imtihan dünyası olduğu halde meşakkat yeri olduğu halde,mü’minlerin de zindanı olduğu halde,mü’minler de yaptıkları iyiliklerin karşılığını,faydasını bu dünyada da görüyorlar.O da karşılıksız kalmıyor.Mutlu yaşıyorlar,huzurlu yaşıyorlar,herkes tarafından seviliyorlar.

-Kadın,erkek herkes…Büyük,küçük herkes…Esnaf,tüccar,memur,amir herkes…Patron,işçi herkes…Yani yaşayan herkes…Allah’ın rızasına uygun yaşamanın bilgilerini öğrenecek ve bu bilgiye göre yaşayacak.Bu onun anayasal hakkı evrensel hakkı…İnsan hakları bunu gerektiriyor.

-Korkunun ölüme”hazer”in”kader”e faydası yoktur
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-İbadeti Allah’ı bilerek,Allah’ı severek,Allah’ın rızasını düşünerek yaptığımız her hareket olarak tarif edebiliriz.

-Lisan,insanı cehenneme sokup,cehenneme götürecek pek çok suçların işlendiği bir alet de olabilir.Allah’ın rızasını kazanmaya sebep olacak güzel bir vesile de olabilir.Bir alet,bir konuşma aleti…Konuşan neyi konuşursa lisan onu söyler.Neyi düşünürse,lisan onu söyler.

-Sadece nimetlere karşı değil,hayatımızın her anında,sonsuz minnet duyduğumuz yaradanımız Rabbimize karşı hamd duygusu içindeyiz.Zengin de olsak,fakir de olsak karnımız aç da olsa,tok da olsa…Her halde(Elhamdülillahi alâ külli hâl)!diyoruz.

-İçinde bulunduğumuz zamanı düşüneceksin.Bugün günlerden ne?...Günün hangi saati?...Şu sırada ne yapmayalım?...Bu vakit namazını kıldın mı?...Şu an da ben vaktimi neyle geçiriyorum,aslında neyle geçirmek lâzım da?diye insan zamanını böyle de bilebilir.

-İhtiyaçlarımızı Allah’a arzetmeliyiz.Allah’a tevekkül etmeliyiz.Dünyaya mahzun olmamalıyız,dünya malına da mağruru olmamalıyız.Allah’tan istemeliyiz.Allah’a dayanmalıyız.

-Ümitsiz olmayınız,Allah’a tevekkül ediniz!hüsn-i âkıbet müttakilerin ve nihai zafer mü’minlerindir.

-Yabancı ve düşman malı ve üretimi kullanmamaya çok dikkat edin!kendi üretimlerinizi arayıp bulun!Onlardan almaya bakınız.

-Beşer olmak,âciz bulunmak dolayısıyle her zaman yanılabiliriz.Bazen doğru sandığımız şeyler aslında yanlış ve hatalı olabildiği gibi yanlış saydıklarımız pekâla doğru olabilir.Onun için hemen kızmayalım.Yumuşak,araştırıcı,inceleyici kişiler olalım.Tenkide açık olup,karşı fikirleri dinleyelim.Söyleyene değil,söyletene bakalım!

-İslâm dostluklarla gelişir,iman dostluklarla pekişir,hayırlar dostluklarla yapılır.Sevgi dostluk ve kardeşlik bize Kur’an-ı Kerim’in emridir.Müslümanlar birbirlerini sevip dost olduğu zaman galip,mensur müeyyed ve muzaffer olacaklardır.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Biz… sefâ sürerken bazı ülkelerde çatır çatır kafirler Müslümanlara ateş yağdırıyorlar ve Müslümanlar sıkıntı çekiyorlar,yiyecekleri yok,barınacak yerleri yok.Onlara yardımcı olmamız lâzım!Tabii hayır ve sadaka da çok belayı def eder,insanları çok hayırlara erdirir,aziz ve muhterem kardeşlerim…

-Hatamızı anlayıp,cürmümüzü mu’terif olup itiraf eyleyip,haddimizi bilip,boyun büküp Cenab-ı Hakk’tan,Cenab-ı Mevlâ’dan afv-ü mağfiret dilemeliyiz.

-O halde maneviyat,iman ve islâm insanlık için tüm diğer maddi ve dünyavi konulardan daha önce gelir ve daha fazla önemlidir.

-Bir müslümanın Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in hayat tarzı gibi,sahabe-i kiramın asr-ı saadet Müslümanlarının,Salih insanların selef-i sâlihinimiz diyoruz-alimlerin,fazılların,muhaddislerin,müfessirlerin,müctehidlerin hayat tarzlarını bilmesi lâzım!

-Müslüman hiç böyle adaletsiz,zulüm cinsinden şeylere kıyıdan köşeden destek olmayacak.Yarım ağızla bile destek olmayacak,veyahut o tarafta olmayacak.O tarakta bezi olmayacak.Zalimle beraber olmayacak.

-Kütüphânenizde ki kitapları okumaktan başlayın!Her gün beş sayfa,on sayfa,yirmi sayfa ne kadar okursanız onun size faydası dokunur.

-Hepimiz İslâm ahlakına dönmeliyiz!Müslümanca düşünmeli,hareketleri Müslümanca ayarlamalı,olaylar karşısında Müslümanca tavrını takınmalı,yılmamalıyız.Müslümanca yaşmalıyız,şeytana uymamalıyız.

-Ancak İslâm,insanları birbirleriyle bir arada tutuyor.Adaletiyle ve güzel duygularıyla,ahlâk öğretimiyle…Meselâ Osmanlı kaç çeşit milleti yedi asır ne kadar güzel idare etmiş!Osmanlı çekildikten sonra her yerde zulüm,korkunç vahşilik görüyoruz.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Serid Ömer
Posts: 991
Joined: 06 Jan 2008, 19:26
Kan Grubu: A (+)

Re: Selâm Sana Prof.Dr.Es'ad COŞAN Rh.A İzindeyiz

Post by Serid Ömer »

-Şabanımız verimli olsun…Allahu Teâlâ Hazretleri Ramazan sıhhat afiyetle erdirsin…Maddi ve manevi yönden kazançlı çıkartıp hakiki bayramlara vâsıl eylesin…

-Evet Allah gafurdur,rahimdir,gaffârûz-zünubdür,settârül-uyûbdur ama,eski akıllı insanlar hiç öyle gafurdur,rahimdir diye günaha dalmamışlar sevaplı işleri işlemeğe gayret etmişler.Bütün ömürlerini çok sevaplı işlerle geçirdikleri halde yine korkmuşlar da,arada da ümitlenmişler

-Bir tarafta bir şey söyler,öbür tarafta aksini yapar böyle şey İslâm da yok…

-Bazıları dinin özünü anlamıyorlar.Yani Mekke de,Medine de bile otursa anlamıyor.Dinin özüne aykırı yamuk işler yapıyor;demek ki dinin özünü anlayamamış.Din adamı da olsa bazen yamuk işler yapıyor;demek ki dinin özünü anlayamamış.

-Kütüphanenizde ki hadis kitaplarını okumazsanız,iki elim yakanızda hocanız olarak!...Hem o kitaplar iki yakanıza yapışır,davacı olur,hem Allah hesabını sorar,hem de ben de hepinizden davacı olurum!...

-Onun için aman dinimizin inceliklerini öğrenelim!Aman,Allah’a güzel kulluk etmeye gayret edelim!Allah’ı sevelim,Allah’a sevilelim!.

-Az uyuyup,çok çalışacaksınızs,ilmi çalışmalara önem;bilginlere uzmanlara kulak vereceksiniz;Türk lehçelerini,Kril Alfabesini,yabancı dilleri,Arapça’yı,Farsça’yı öğrenerek bilgisayar kullanmayı bileceksiniz.

-Dostu düşmanı yakından takip edecek birbirlerinizle kenetlenecek Bünyân-ı marsûs(kale duvarı gibi)olacaksınız;hele hele rabbani ve müttaki alimlere,hakiki mürşitlere sağlam ve samimi bir şekilde bağlanıp itaat ve inkıyad edeceksiniz.
Allah'ım!Günahlarımızı ört,affet,bağışla.Bize lütuf ve ilim ver!Hatâlarımızı önemseme.Yardım et!Kanaat ver!Afiyet ver!Basiret ver!Akıl ver!(El-Gaffaru-El-Gafuru-El-Ganiyyu-El-Hafızu-El-Hafıdu)cellecelaluhu ile bize muamele eyle!İslâm'dan ayırma!Amin.
Post Reply

Return to “Tasavvuf Yolu Nedir?”