fitneye sebep olan taassub

Post Reply
mevsut
Posts: 31
Joined: 02 Jun 2011, 11:08

fitneye sebep olan taassub

Post by mevsut »

El'an hayatta olan bir velî'nin sözü: "Zamanımızda insanlar bir cemaate giriyorlar ,diğer cemaatlerin hakkında ileri geri konuşmaya başlıyorlar, elde-avuçtakilerini de kaybediyorlar."

"Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vereyim mi? Evet (Ey Allah'ın Resûlü, söyleyin!) dediler, insanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki fesat bozukluk (dini kökünden) kazır." (Ebû Dâvud, Edeb 58; Tirmizî, Kıyamet 57)

Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Ashâbımdan bana, beni rencîde edecek birşey söylemeyiniz. Ben onların yanına kalbim selîm olarak çıkmak isterim!) (Abdullah İbni Mes’ûd r.a.)
Last edited by mevsut on 21 Dec 2011, 10:22, edited 1 time in total.
Adalet nedir? Ağaçlara su vermek. Zulüm nedir, dikenlere su vermek. Adalet bir nimeti yerine koymak demektir, her su içen tohumu sulamak değil. Zulüm bir şeyi yerinde kullanmamak, layık olmadığı yere koymak demektir. Bu da ancak belaya vesile olur.Mesnevî
dergah
Posts: 318
Joined: 30 Nov 2007, 23:53
Kan Grubu: B (+)

Re: fitneye sebep olan taassub

Post by dergah »

Sa


çok güzel bir noktaya parmak basmışsınız
mevsut
Posts: 31
Joined: 02 Jun 2011, 11:08

Re: fitneye sebep olan taassub

Post by mevsut »

-Kendisinden olmayan birkaç cemaat bireyinin(velev ki 50 kişi olsun) hatalarını,düşüklüklerini görüp genelleme yapmak,cemaatin tümüne mâl etmek,
-Bazı söz ve davranışları peşin hükümlerle abartarak lanse etmek vbg.. (Belki birçoğunu hüsn-ü zanla tevil etmek mümkün iken)

Aslında genelleme yapmak ya da abartmak ,yalan'ın tesettürlü şeklidir.

Ebû Mûsâ (ra) şöyle der:
“-Ey Allah’ın Rasûlü! Müslümanların en faziletlisi kimdir?” diye sordum.
Rasûlullah (sav):
“-Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimse.” cevabını verdi. (Buhâri, Îmân, 4,5, Rikâk 26; Müslim, Îmân, 64, 65)
Adalet nedir? Ağaçlara su vermek. Zulüm nedir, dikenlere su vermek. Adalet bir nimeti yerine koymak demektir, her su içen tohumu sulamak değil. Zulüm bir şeyi yerinde kullanmamak, layık olmadığı yere koymak demektir. Bu da ancak belaya vesile olur.Mesnevî
Post Reply

Return to “Hadis”